FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

01 lutego 2022

Wypożyczanie książek z dowozem do domu
„Pogotowie Czytelnicze”:

a) wypożyczanie z dowozem do domu „Pogotowie Czytelnicze” to usługa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku

kierowana do seniorów, osób przewlekle chorych i mających problemy z poruszaniem się,

b) usługa wypożyczania z dowozem do domu obowiązuje na terenie gminy Kutno,

c) usługa wypożyczania z dowozem do domu jest bezpłatna,

d) usługa wypożyczania z dowozem do domu jest kierowana do osób, które są czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku i Filii Biblioteki

w Gołębiewie, w Strzegocinie, w Byszewie, tzn. posiadają kartę czytelnika,

e) usługa wypożyczania z dowozem do domu możliwa jest po uprzednim kontakcie z bibliotekarzem poprzez:

1) kontakt telefoniczny:

a) GBP w Leszczynku: 505 688 900,

b) FB Gołębiew: 509 168 300,

c) FB Strzegocin i Byszew: 518 533 111

2) kontakt e-mail: biblioleszczynek@o2.pl

3) facebook (www.facebook.com/biblioleszczynek)

f) skorzystanie z usługi wypożyczenia z dowozem do domu możliwe jest po uprzednim zwrocie wcześniej wypożyczonych książek. Zwrot może zostać dokonany w dniu dostarczenia nowych książek,

g) Dostarczenie książek do czytelnika będzie odbywało się raz w miesiącu po wcześniejszej konsultacji telefonicznej,

h) aby otrzymać książkę należy zamówić ją najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia,

i) w celu potwierdzenia dostarczenia książek bibliotekarz skontaktuje się z czytelnikiem. W celu kontaktu z czytelnikiem konieczne będzie podanie numeru telefonu do kontaktu podczas składania zamówienia,

j) dane podawane podczas zamawiania książek będą wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku

i jej filii w zakresie, jaki jest niezbędny do skutecznego dostarczenia książek do czytelnika,

k) jeżeli czytelnik jest na kwarantannie ma obowiązek poinformować o tym fakcie bibliotekarza (zasady zgodnie z rozporządzeniem),

l) wszystkie zapisy znajdujące się w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku, zwłaszcza te

dotyczące terminu wypożyczenia książek, obowiązują także w przypadku usługi wypożyczenia z dowozem do domu.