FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

03 listopada 2021

Spotkanie z poezją Cypriana Kamila Norwida

Ogólniki - C. K. Norwid

Ogólniki

Utwór „Ogólniki” Cyprian Kamil Norwid umieścił na początku swojego cyklu poetyckiego o nazwie „Vade-mecum”. Jest to wiersz autotematyczny, odnoszący się do kwestii związanych z poezją – pełni tym samym rolę wstępu, rozważań rozpoczynających dzieło. Utwór uznać można za wiersz programowy, w którym zawarte zostały najważniejsze poglądy poety.

 

Mój ostatni sonet - C. K. Norwid

Mój ostatni sonet

Cyprian Kamil Norwid zadebiutował w roku 1840 wierszem pt. Mój ostatni sonet w „Piśmiennictwie Krajowym”, dodatku do warszawskiej „Gazety Porannej”.

 

Marionetki - C. K. Norwid

Marionetki

Wiersz Cypriana Kamila Norwida „Marionetki” nawiązuje do motywu theatrum mundi (świa-ta teatru). Poeta zastanawia się nad motywacją ludzkich działań, czyli siłami poruszającymi sznurki tytułowych marionetek. Utwór jest pełen ironii, charakterystycznej dla twórczości Norwida.

 

Moja piosnka II - C. K. Norwid

Moja piosnka [II]

Utwór Kamila Cypriana Norwida „Moja piosnka II” porusza motyw tęsknoty za ojczyzną, często pojawiający się w poezji romantycznej. Stanowi wyznanie podmiotu lirycznego, który można utożsamiać z autorem. Tytuł wiersza wskazuje na jego śpiewność i lekkość formy

 

Miłości - C. K. Norwid

Miłości! W Tobie Jednej Odpocznienie...

Jeden z piękniejszych utworów Norwida o miłości, zbudowany z licznych niedopowiedzeń. Ukazuje on, iż miłość jest bardzo silnym uczuciem. Dla jej określenia nie ma odpowiednich słów. Nie jest ona łatwa ani radosna. Często przynosi ból, smutek i rozczarowanie. Ale pomimo to jest ona uczuciem tak bezcennym, że nie da się go porównać z niczym innym.