FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 kwietnia 2023

                                              Konkurs literacki "EKO-WIERSZ"

REGULAMIN
Konkursu literackiego o tematyce ekologicznej pn. „EKO-WIERSZ”
pod patronatem Wójta Gminy Kutno
 
1. Organizator:
         • Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku
 
2. Partner:
         • Firma PreZero (fundator nagród)
 
3. Cele:
          • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
          • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
          • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu w obszarze ich własnych eko-zachowań we współczesnym świecie,
          • rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
          • rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,
          • pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 
4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kutno i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
          • I kategoria wiekowa – uczniowie klas I-III,
          • II kategoria wiekowa – uczniowie klas IV-VI,
          • III kategoria wiekowa – uczniowie klas VII-VIII.
 
5. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce ekologicznej. W treści wiersza musi znaleźć się co najmniej 5 z 10 poniższych wyrazów (użytych w dowolnej formie i liczbie): ekologia, dzieci, powietrze, rodzina, segregacja, woda, ziemia, przyroda, natura, gmina Kutno.
Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę (wiersz/rymowankę). Wiersz/rymowanka powinna składać się maksymalnie z 10 wersów i zawierać tytuł.
Praca może być wzbogacona ilustracją wykonaną przez autora tekstu. Na konkurs należy nadesłać samodzielne, indywidualne (nie grupowe)
prace w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu. Każda praca powinna zawierać dołączoną metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek autora, szkoła, a także numer telefonu kontaktowego.
 
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
(załącznik do regulaminu).
 
Prace można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez przesłanie pliku tekstowego lub wykonanie zdjęcia lub skanu pracy, przesłania jej wraz z wypełnionymi oświadczeniami na adres mailowy: biblioleszczynek@o2.pl w temacie wpisując: „EKO-WIERSZ” o lub w siedzibie organizatora:
Gminna Biblioteka Publiczna w Leszczynku, Leszczynek 49 A.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 505 688 900.
Prace dostarczone drogą elektroniczną należy przesłać w załączniku.
Termin składania prac mija 19.05.2023 r.
 
6. Ocena prac:
Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając nagrody i dyplomy.  
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
 
Wyniki konkursu ogłoszone będą do 26.05.2023 r. Wszystkie prace będą zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora
oraz w mediach społecznościowych. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Pikniku Rodzinnego w Leszczynku.
 
8. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danych osobowych uczestników konkursu, a także prezentacji ich prac
do celów promocyjnych i reklamowych. Zgadzając się z warunkami Regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
 
W czasie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku i w siedzibie Organizatora.
 
 
Metryczka oraz oświadczenie do pobrania TUTAJ