KONKURS HISTORYCZNY „1 z 10”

„Ziemia kutnowska i jej mieszkańcy w okresie powstania styczniowego”
 

 

ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna im. J.B. Zaleskiego w Leszczynku.

 

PATRONAT HONOROWY:
Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska


CELE:
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów szkół podstawowych
- poszerzenie wiedzy na temat regionu, popularyzowanie historii regionalnej
- analiza źródeł oraz gromadzenie informacji historycznych,

     a także ich umiejętne wykorzystanie
- kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności

    do wspólnoty lokalnej i narodowej
- rozbudzenie szacunku do przeszłości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków
- integracja środowiska nauczycieli oraz uczniów szkół gminy Kutno


TEMATYKA:
- powstanie styczniowe na terenie ziemi kutnowskiej


ZGŁOSZENIA:
 - konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kutno
 - warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału drogą elektroniczną pod adresem
    e-mail:
biblioleszczynek@o2.pl do dnia 28 lutego 2023 r.
 

PRZEBIEG I ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU:
- konkurs przebiega w dwóch etapach: eliminacje szkolne i finał

 

Etap I – eliminacje szkolne:
- przeprowadzane są przez szkolne komisje konkursowe i mają charakter testowy
- szkoła biorąca udział w konkursie otrzymuje drogą elektroniczną test konkursowy
     wraz z kluczem odpowiedzi.
- czas trwania etapu szkolnego to 45 minut, sugerowany czas rozpoczęcia – godz. 10.00
- do etapu finałowego awansują cztery osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów
     (w przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch lub więcej uczniów, szkolna
     komisja konkursowa przeprowadza we własnym zakresie dodatkowe eliminacje).
- szkoły biorące udział w konkursie są zobowiązane do dnia 31 marca 2023 r. przesłać
     pocztą elektroniczną na adres
biblioleszczynek@o2.pl oraz przekazać do biblioteki -
     organizatora konkursu, protokół z przebiegu eliminacji szkolnych.

 

Etap II – rozgrywki finałowe
 - odbędą się na sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku

    pod nadzorem komisji w składzie:
a) przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. B. Zaleskiego w Leszczynku
    (przewodniczący)
b) nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w konkursie,
c) ekspert z dziedziny historii.
 - w etapie finałowym szkoły reprezentowane są przez dwuosobowe drużyny,

    które przed rozpoczęciem konkursu losują zajmowane miejsce 

 - konkurs przeprowadza się w zmodyfikowanej formule „jeden z dziesięciu”:
a) w pierwszej rundzie każdy zespół otrzymuje trzy szanse i odpowiada kolejno na trzy
   pytania zadane przez prowadzącego konkurs. Trzykrotne nieudzielenie odpowiedzi
   oznacza eliminację zespołu z dalszej rozgrywki; każda drużyna, która przechodzi

   do kolejnej tury i zachowuje tyle szans, ile prawidłowych odpowiedzi udzieliła

   w rundzie pierwszej.
b) w drugiej rundzie drużyny wzajemnie typują się do odpowiedzi (typowanie
   rozpoczyna pierwsza w kolejności drużyna, która przeszła do drugiego etapu);

   etap kończy się, kiedy w rywalizacji pozostają trzy drużyny, które zachowały na swoim
   koncie przynajmniej jedną szansę (ilość zachowanych szans przelicza się na punkty,
   z którymi dana drużyna rozpoczyna rozgrywkę finałową).
c) w trzeciej rundzie – ścisłym finale – wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują

   po trzy nowe szanse. Prowadzący ma do dyspozycji 40 pytań. Pierwsze z nich kierowane są

   do wszystkich zespołów – odpowiada ta drużyna, która zgłosi się jako pierwsza

   (za prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje 10 pkt.). W momencie, kiedy dany zespół
   ma na swoim koncie dwie prawidłowe odpowiedzi może – albo wskazać do
   odpowiedzi jedną z drużyn przeciwnych (prawidłowa odpowiedź wyznaczonej
   drużyny to 10 pkt.) – albo samemu podjąć próbę odpowiedzi na pytanie (w przypadku
   prawidłowej odpowiedzi otrzymuje 20 pkt.); w sytuacji, gdy zespół nie odpowiedział
   na pytanie lub odpowiedź była błędna (bez względu na to, czy został wskazany przez
   przeciwnika, czy też sam zgłosił się do odpowiedzi) traci jedną z szans; jeśli drużyna
   wskazała siebie to odpowiedzi i nie podała prawidłowej odpowiedzi, następne pytanie
  zadaje prowadzący i ponownie kieruje je do wszystkich biorących udział w grze 

  zespołów – odpowiada ta drużyna, która zgłosi się najszybciej, a liczba punktów

  za  prawidłową odpowiedź to 10 – i tak dalej; konkurs wygrywa ta drużyna, 

  która zachowa najwięcej szans; w przypadku równej liczby zachowanych szans,

  i przy wyczerpaniu się pytań od prowadzącego, decyduje liczba punktów,

  przy czym zachowane szanse przelicza się na punkty (każda po 10 pkt.), i dodaje do ogólnej
  liczby punktów zgromadzonej przez zespół. W przypadku, gdy dalej brakuje
  rozstrzygnięcia, komisja konkursowa zadaje dodatkowe pytania drużynom,

  które pozostały w grze, aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

TERMINARZ:
28 lutego 2023 r. – zgłoszenia drużyn do konkursu
27 marca 2023 r. godz. 10.00 – eliminacje szkolne
31 marca 2023 r. – ostateczny termin przesłania protokołów z eliminacji szkolnych
5 kwietnia 2023 r. ogłoszenie wyników etapu szkolnego i podanie listy uczestników finału
9 maja 2023 r. – finał konkursu i wręczenie nagród

 

 

Bibliografia do konkursu historycznego „Ziemia kutnowska i jej mieszkańcy w okresie powstania styczniowego”
1. Literatura

* Kutno poprzez wieki, pod red. J. Szymczaka, t. I, Kutno 2011.
* J. Śmiałowski, Lata zaborów [w:] Kutno. Dzieje miasta, pod red. R. Rosina, Warszawa,
     1984.
* J.Saramonowicz, P. A. Stasiak, Kutno przeszłość i współczesność, Łódź 2012.
 *A. Olewnik, Siekierzyński Józef Konstanty [w:] Kutnowski Słownik Biograficzny,

     tom III, Kutno 2017.
 *Powstanie styczniowe – fragment pamiętnika [w:] Studia i materiały z dziejów Kutna

      i
powiatu”, tom II, Kutno 2012.


2. Wybrane artykuły dostępne online:
 https://tpzk.eu/miejsca-w-kutnie-zwiazane-z-powstaniem-styczniowym-1863-roku/

 https://tpzk.eu/kilka-okruchow-historii-powstania-styczniowego-zwiazanej-z-regionem-
kutnowskim-2/

https://panoramakutna.pl/kutnowskie-watki-powstania-styczniowego-tego-mogles-nie-
wiedziec/

 https://muzeumkutno.com/dzieje-kutna/kutno-znane-i-nieznane/wiek-xix/ks-teofil-
swiatlowski-powstanczy-kaplan-z-kutna/

 https://muzeumkutno.com/dzieje-kutna/kutno-znane-i-nieznane/wiek-xix/powstancza-
kapliczka-przy-ul-leczyckiej/

 https://muzeumkutno.com/wystawy/wystawy-czasowe/archiwum-wystaw/powstanie-
styczniowe/

 

 

 

Regulamin i wzór zgłoszenia do pobrania TUTAJ

 

FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.