FILIA W BYSZEWIE

+48 518 533 111

FILIA W GOŁĘBIEWIE

 +48 509 168 300

FILIA W STRZEGOCINIE

 +48 518 533 111

KONTAKT

Leszczynek 49A

99-300 Kutno


 +48 505 688 900
 biblioleszczynek@o2.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

15 lutego 2022

Konkurs czytelniczy NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK

Regulamin

konkursu czytelniczego

„NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK”

 I. Organizatorzy konkursu

 • Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku, 99-300 Kutno, Leszczynek 49 A, reprezentowana przez dyrektora – Piotra Czerbniaka.
 • Koordynatorem konkursu jest starszy bibliotekarz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku – Katarzyna Krzewicka, tel. 505 688 900

 

II. Cele konkursu

 • Zainteresowanie użytkowników literaturą piękną – dla dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki w celu korzystania z jej usług.
 • Promowanie powrotu do kultury czytelnictwa, gdzie czytelnictwo występuje jako proces komunikacji międzyludzkiej, jest sposobem czerpania wiedzy, źródłem inspiracji i narzędziem budowania wspólnoty intelektualnej.
 • Promocja zdrowej rywalizacji.

 

III. Uczestnicy konkursu

 • Konkurs będzie rozgrywany w II kategoriach:

      I kategoria – dzieci i młodzież (7-17 lat)

      II kategoria – dorośli (osoby, które ukończyły 18 lat)

 

 IV. Warunki konkursu

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy aktywnie  korzystają ze zbiorów naszej placówki oraz z różnych innych form działalności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leszczynku.
 • Konkurs będzie rozgrywany w II kategoriach:

      I kategoria – DZIECI I MŁODZIEŻ (7-17 lat)

      II kategoria – DOROŚLI (osoby, które ukończyły 18 lat)

3. W konkursie wyłaniani są:

 NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK – czytelnik w kategorii I (dzieci i młodzież) wypożyczający największą liczbę woluminów w roku

z zastosowaniem kryteriów pkt VI ust. 3  regulaminu .

 NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK – czytelnik w kategorii II (dorośli) wypożyczający największą liczbę woluminów z zastosowaniem kryteriów pkt VI ust. 3  regulaminu.

 • Uczestnicy konkursu mogą również składać oświadczenia z filii biblioteki – Gołębiew, Wierzbie, Strzegocin, Byszew – dotyczące ilości wypożyczonych książek w danej placówce (ilość wypożyczonych książek w filiach biblioteki  będzie brana pod uwagę, będzie  zsumowana z ilością książek wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leszczynku).

 

V. Czas trwania

 • Czas trwania konkursu w danym roku od 01.2022 r. do 31.11 2022 r.
 • Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród użytkownikom biblioteki nastąpi w grudniu  2022 r.

 

 VI. Nagrody i kryteria oceny

 • Nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w obu kategoriach wiekowych należy odebrać w dniu uroczystego wręczania nagród „Najaktywniejszego Czytelnika”, w przeciwnym razie nagroda przekazana będzie automatycznie na cele statutowe placówki.
 • Organizator może przyznać do 5 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych,
 • Główne kryteria oceny:
 • a) Ilość przeczytanych książek w okresie konkursowym, tj. od 01.01.2022 r. do 31.11.2022 r.
 • b) Systematyczność korzystania z placówki, czynne uczestnictwo w różnych formach działalności przeprowadzanych przez placówkę np.: warsztaty,
 • lekcje tematyczne, zajęcia zespołowe itp.
 • c) Zwyciężają czytelnicy, którzy wypożyczyli w czasie trwania konkursu, tj od 01.01.2022 r. do 31.11 2022 r. najwięcej książek.

       4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku,

a także na portalu Facebook.

 

VII.  Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki  Publicznej Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych oraz do wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu.